o型密封圈

共找到5个相关问题

 • 5 回答
  • 进口o型密封圈规格有哪些
  • 流浪的人有酒喝 回答:O型橡胶密封圈 采用国标:GB1235-76 (HG-333-76) 产品用途:用于液压气动元件的动密封(活塞密封、活塞杆密封)和(轴向密封) 材质:硅胶、氟胶、丁晴胶 工作温度:-35℃- +200℃ 标准来源: GB3452.1-92 工作压力:≤32Mpa 代替:GB3452.1-82 工作介质:液压油、润滑油、空气、水 沟槽符合:GB3452.3-88 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 3.00×1.00 9.50×1.50 20.00×1.90 6.00×2.40 70.00×2.40 4.00×1.00 10.00×1.50 21.00×1.90 8.00×2.40 72.00×2.40 4.50×1.00 11.00×1.50 22.00×1.90 9.00×2.40 74.00×2.40 5.00×1.00 12.00×1.50 23.00×1.90 10.00×2.40 75.00×2.40 5.50×1.00 13.00×1.50 24.00×1.90 11.00×2.40 78.00×2.40 6.00×1.00 14.00×1.50 25.00×1.90 12.00×2.40 80.00×2.40 6.50×1.00 15.00×1.50 26.00×1.90 13.00×2.40 90.00×2.40 7.00×1.00 16.00×1.50 27.00×1.90 14.00×2.40 115.00×2.40 8.00×1.00 17.00×1.50 28.00×1.90 15.00×2.40 123.00×2.40 8.50×1.00 18.00×1.50 29.00×1.90 16.00×2.40 130.00×2.40 9.00×1.00 19.00×1.50 30.00×1.90 17.00×2.40 135.00×2.40 9.50×1.00 20.00×1.50 31.00×1.90 18.00×2.40 140.00×2.40 10.00×1.00 21.00×1.50 32.00×1.90 19.00×2.40 183.00×2.40 10.50×1.00 22.00×1.50 33.00×1.90 20.00×2.40 185.00×2.40 11.00×1.00 24.00×1.50 34.00×1.90 21.00×2.40  12.00×1.00 25.00×1.50 35.00×1.90 22.00×2.40  12.50×1.00 26.00×1.50 36.00×1.90 23.00×2.40  13.00×1.00 27.00×1.50 37.00×1.90 24.00×2.40 7.50×2.50 14.00×1.00 28.00×1.50 38.00×1.90 25.00×2.40 10.00×2.50 15.00×1.00 29.00×1.50 39.00×1.90 26.00×2.40 12.00×2.50 16.00×1.00 30.00×1.50 40.00×1.90 27.00×2.40 12.50×2.50 17.00×1.00 32.00×1.50 41.00×1.90 28.00×2.40 13.00×2.50 18.00×1.00 34.00×1.50 42.00×1.90 29.00×2.40 14.00×2.50 19.00×1.00 36.00×1.50 43.00×1.90 30.00×2.40 15.00×2.50 20.00×1.00 37.00×1.50 44.00×1.90 31.00×2.40 10.00×2.50 21.00×1.00 40.00×1.50 45.00×1.90 32.00×2.40 12.00×2.50 22.00×1.00 43.00×1.50 48.00×1.90 33.00×2.40 12.50×2.50 23.00×1.00 46.00×1.50 50.00×1.90 34.00×2.40 13.00×2.50 24.00×1.00 51.00×1.50 52.00×1.90 35.00×2.40 14.00×2.50 25.00×1.00  55.00×1.90 36.00×2.40 15.00×2.50 26.00×1.00  56.00×1.90 37.00×2.40 16.00×2.50 28.00×1.00  58.00×1.90 38.00×2.40 17.00×2.50 30.00×1.00 4.00×1.90 60.00×1.90 39.00×2.40 18.00×2.50 32.00×1.00 5.00×1.90 63.00×1.90 40.00×2.40 19.00×2.50 43.00×1.00 6.00×1.90 65.00×1.90 42.00×2.40 20.00×2.50 44.00×1.00 6.50×1.90 73.00×1.90 45.00×2.40 21.00×2.50 50×00×1.00 7.00×1.90 75.00×1.90 47.00×2.40 22.00×2.50 92.00×1.00 7.50×1.90 80.00×1.90 50.00×2.40 23.00×2.50  8.00×1.90 85.00×1.90 54.00×2.40 24.00×2.50  8.50×1.90 90.00×1.90 55.00×2.40 25.00×2.50  9.00×1.90 96.00×1.90 56.00×2.40 26.00×2.50 4.00×1.50 9.50×1.90 120.00×1.90 57.00×2.40 27.00×2.50 5.00×1.50 10.00×1.90 135.00×1.90 58.00×2.40 28.00×2.50 6.00×1.50 11.00×1.90 145.00×1.90 60.00×2.40 29.00×2.50 6.50×1.50 12.00×1.90 172.00×1.90 61.00×2.40 30.50×2.50 7.00×1.50 13.00×1.90 275.00×1.90 62.00×2.40 31.00×2.50 7.50×1.50 14.00×1.90  64.00×2.40 32.00×2.50 8.00×1.50 15.00×1.90  65.00×2.40 33.00×2.50 8.50×1.50 16.00×1.90  66.00×2.40 34.00×2.50 9.00×1.50 17.00×1.90  68.00×2.40 35.00×2.50 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 36.50×2.50 10.00×3.10 60.00×3.10 290.00×3.10 52.00×3.50 37.00×2.50 11.00×3.10 62.00×3.10 300.00×3.10 53.00×3.50 38.00×2.50 12.00×3.10 63.00×3.10 320.00×3.10 54.00×3.50 39.00×2.50 13.00×3.10 65.00×3.10 330.00×3.10 55.00×3.50 40.00×2.50 14.00×3.10 68.00×3.10 340.00×3.10 56.00×3.50 41.00×2.50 15.00×3.10 70.00×3.10 350.00×3.10 57.00×3.50 42.00×2.50 16.00×3.10 75.00×3.10 360.00×3.10 58.00×3.50 43.00×2.50 17.00×3.10 78.00×3.10 370.00×3.10 59.00×3.50 44.00×2.50 18.00×3.10 80.00×3.10 380.00×3.10 60.00×3.50 45.00×2.50 19.00×3.10 85.00×3.10 390.00×3.10 61.00×3.50 46.00×2.50 20.00×3.10 90.00×3.10 400.00×3.10 63.00×3.50 47.00×2.50 21.00×3.10 95.00×3.10  65.00×3.50 48.00×2.50 22.00×3.10 100.00×3.10 12.00×3.50 67.00×3.50 49.00×2.50 23.00×3.10 105.00×3.10 14.00×3.50 68.00×3.50 50.00×2.50 24.00×3.10 110.00×3.10 15.00×3.50 70.00×3.50 52.00×2.50 25.00×3.10 115.00×3.10 16.00×3.50 72.00×3.50 55.00×2.50 26.00×3.10 120.00×3.10 17.00×3.50 73.00×3.50 58.00×2.50 27.00×3.10 125.00×3.10 18.00×3.50 74.00×3.50 60.00×2.50 28.00×3.10 130.00×3.10 19.00×3.50 75.00×3.50 62.00×2.50 29.00×3.10 135.00×3.10 20.00×3.50 76.00×3.50 65.00×2.50 30.00×3.10 140.00×3.10 22.00×3.50 80.00×3.50 68.00×2.50 31.00×3.10 145.00×3.10 23.00×3.50 82.00×3.50 70.00×2.50 32.00×3.10 150.00×3.10 24.00×3.50 85.00×3.50 72.00×2.50 33.00×3.10 155.00×3.10 25.00×3.50 90.00×3.50 74.00×2.50 34.00×3.10 160.00×3.10 26.00×3.50 92.00×3.50 75.00×2.50 35.00×3.10 165.00×3.10 27.00×3.50 95.00×3.50 78.00×2.50 36.00×3.10 170.00×3.10 28.00×3.50 97.00×3.50 80.00×2.50 37.00×3.10 175.00×3.10 29.00×3.50 100.00×3.50 82.00×2.50 38.00×3.10 180.00×3.10 30.00×3.50 102.00×3.50 84.00×2.50 39.00×3.10 185.00×3.10 31.00×3.50 105.00×3.50 85.00×2.50 40.00×3.10 160.00×3.10 32.00×3.50 110.00×3.50 88.00×2.50 41.00×3.10 165.00×3.10 33.00×3.50 112.00×3.50 90.00×2.50 42.00×3.10 170.00×3.10 34.00×3.50 115.00×3.50 92.00×2.50 43.00×3.10 175.00×3.10 35.00×3.50 120.00×3.50 94.00×2.50 44.00×3.10 180.00×3.10 36.00×3.50 125.00×3.50 95.00×2.50 45.00×3.10 185.00×3.10 37.00×3.50 130.00×3.50 98.00×2.50 46.00×3.10 190.00×3.10 38.00×3.50 135.00×3.50 100.00×2.50 47.00×3.10 195.00×3.10 39.00×3.50 140.00×3.50 105.00×2.50 48.00×3.10 200.00×3.10 40.00×3.50 145.00×3.50 110.00×2.50 49.00×3.10 205.00×3.10 41.00×3.50 150.00×3.50 112.00×2.50 50.00×3.10 210.00×3.10 42.00×3.50 155.00×3.50 120.00×2.50 51.00×3.10 215.00×3.10 43.00×3.50 160.00×3.50 125.00×2.50 52.00×3.10 220.00×3.10 44.00×3.50 165.00×3.50 130.00×2.50 53.00×3.10 225.00×3.10 45.00×3.50 170.00×3.50 135.00×2.50 54.00×3.10 230.00×3.10 46.00×3.50 175.00×3.50 140.00×2.50 55.00×3.10 240.00×3.10 47.00×3.50 180.00×3.50 145.00×2.50 56.00×3.10 250.00×3.10 48.00×3.50 190.00×3.50 150.00×2.50 57.00×3.10 260.00×3.10 49.00×3.50 195.00×3.50 155.00×2.50 58.00×3.10 270.00×3.10 50.00×3.50 200.00×3.50 160.00×2.50 59.00×3.10 280.00×3.10 51.00×3.50  外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 15.00×4.00 88.00×4.00 22.00×4.60 88.00×5.00 20.00×5.70 16.00×4.00 90.00×4.00 28.00×4.60 90.00×5.00 22.00×5.70 17.00×4.00 92.00×4.00 32.00×4.60 92.00×5.00 25.00×5.70 18.00×4.00 95.00×4.00 40.00×4.60 95.00×5.00 28.00×5.70 19.00×4.00 98.00×4.00 42.00×4.60 98.00×5.00 30.00×5.70 20.00×4.00 100.00×4.00 45.00×4.60 100.00×5.00 32.00×5.70 21.00×4.00 105.00×4.00 48.00×4.60 105.00×5.00 35.00×5.70 22.00×4.00 110.00×4.00 50.00×4.60 110.00×5.00 38.00×5.70 23.00×4.00 115.00×4.00 53.00×4.60 115.00×5.00 40.00×5.70 24.00×4.00 118.00×4.00 56.00×4.60 120.00×5.00 45.00×5.70 25.00×4.00 120.00×4.00 60.00×4.60 125.00×5.00 50.00×5.70 26.00×4.00 125.00×4.00  130.00×5.00 52.00×5.70 27.00×4.00 128.00×4.00  135.00×5.00 53.00×5.70 28.00×4.00 130.00×4.00 15.00×5.00 140.00×5.00 54.00×5.70 29.00×4.00 135.00×4.00 16.00×5.00 145.00×5.00 55.00×5.70 30.00×4.00 140.00×4.00 18.00×5.00 150.00×5.00 60.00×5.70 32.00×4.00 145.00×4.00 20.00×5.00 155.00×5.00 62.00×5.70 33.00×4.00 146.00×4.00 22.00×5.00 160.00×5.00 63.00×5.70 34.00×4.00 150.00×4.00 24.00×5.00 165.00×5.00 65.00×5.70 35.00×4.00 155.00×4.00 25.00×5.00 170.00×5.00 68.00×5.70 36.00×4.00 160.00×4.00 26.00×5.00 175.00×5.00 70.00×5.70 37.00×4.00 165.00×4.00 27.00×5.00 180.00×5.00 73.00×5.70 38.00×4.00 170.00×4.00 28.00×5.00 185.00×5.00 75.00×5.70 40.00×4.00 175.00×4.00 30.00×5.00 190.00×5.00 80.00×5.70 41.00×4.00 180.00×4.00 32.00×5.00 195.00×5.00 85.00×5.70 42.00×4.00 185.00×4.00 34.00×5.00 200.00×5.00 90.00×5.70 44.00×4.00 190.00×4.00 35.00×5.00 205.00×5.00 95.00×5.70 45.00×4.00 195.00×4.00 36.00×5.00 215.00×5.00 100.00×5.70 46.00×4.00 200.00×4.00 38.00×5.00 220.00×5.00 102.00×5.70 48.00×4.00 220.00×4.00 40.00×5.00 225.00×5.00 105.00×5.70 50.00×4.00 230.00×4.00 42.00×5.00 235.00×5.00 110.00×5.70 52.00×4.00 235.00×4.00 43.00×5.00 240.00×5.00 113.00×5.70 53.00×4.00 240.00×4.00 44.00×5.00 250.00×5.00 115.00×5.70 55.00×4.00 250.00×4.00 45.00×5.00 260.00×5.00 120.00×5.70 56.00×4.00 260.00×4.00 46.00×5.00 265.00×5.00 125.00×5.70 57.00×4.00 280.00×4.00 48.00×5.00 270.00×5.00 130.00×5.70 58.00×4.00 85.00×4.00 50.00×5.00 280.00×5.00 135.00×5.70 60.00×4.00 290.00×4.00 52.00×5.00 290.00×5.00 140.00×5.70 62.00×4.00 300.00×4.00 55.00×5.00 300.00×5.00 145.00×5.70 63.00×4.00  58.00×5.00 310.00×5.00 150.00×5.70 64.00×4.00  60.00×5.00 320.00×5.00 155.00×5.70 65.00×4.00  62, .00×5.00 330.00×5.00 160.00×5.70 66.00×4.00  64.00×5.00 340.00×5.00 165.00×5.70 68.00×4.00  65.00×5.00 350.00×5.00 170.00×5.70 70.00×4.00  68.00×5.00 360.00×5.00 175.00×5.70 72.00×4.00  70.00×5.00 365.00×5.00 180.00×5.70 74.00×4.00  72.00×5.00 449.00×5.00 185.00×5.70 75.00×4.00  74.00×5.00  190.00×5.70 76.00×4.00  75.00×5.00  195.00×5.70 78.00×4.00  78.00×5.00  200.00×5.70 80.00×4.00  80.00×5.00  205.00×5.70 82.00×4.00  82.00×5.00  210.00×5.70 85.00×4.00  85.00×5.00  215.00×5.70
  • 密封圈 a.o史密斯热水器 o型密封圈 10个月前
 • 5 回答
  • o型密封圈的规格和价格是多少
  • 可爱的橙子 回答:O形密封圈的标准代号: 国家标准:GB/T3452.1-1992; 机械工业部的部颁标准:JB/T6659-1993,JB/T7757.2-1995 它们都是2个数字加一个乘号表示,例如: 4×1.5;25×2.65等。其中前面一个数字表示内径,后面一个数字表示线径。 你说的“JB/T6994-1993”不是O形圈的标准号,是VD形橡胶密封圈的部颁标准号,它有S形和A形两种形式,这种密封圈的材质为丁晴橡胶(SN)或氟橡胶(SF)。 示例: 1、VD100S--VD S形橡胶密封圈,数字100表示轴的公称直径是100毫米,适用在98-105毫米的轴径上,密封圈内径是90毫米。 2、VD80A--VD A形橡胶密封圈,数字80表示轴的公称直径是80毫米,适用在78-83毫米的轴径上,密封圈内径是72毫米。
  • 密封圈 a.o史密斯热水器 o型密封圈 11个月前